ماشین کوچک

ماشین کوچک

مینی 5 - طول ماشین کوچک، فضای راحت تر

جزئیات محصول

1.Potlight روشن تر می شود

image

2. فضای صندلی کلاس کلاس، بزرگتر و راحت تر

image

3. تصویر معکوس، قسمت روشن و غیر کور

image

4.Bigger فضای راننده ، رانندگی انعطاف پذیر تر

image

 

5. صندلی عقب دو ردیف، فضای بزرگ

image

پرس و جو