محصور موتور سه چرخه

محصور موتور سه چرخه

مینی 3 سری کارآمد طراحی برای کاهش مصرف سوخت

جزئیات محصول

1. رهبری سر نور

                                              image

2.رانندگی امن تر اطمینان از سپر قوی تر با چراغ مه شكن جلو

image

3.With معکوس تصویر و سپر عقب بردن امن تر ساخت

image

4.دیسک ترمز ترمز بهتر اثر

image

 

 

5.عقب صندلی است قادر است تا خورده شود، فضای بیشتری برای بارگذاری محموله

image


پرس و جو